Over

MetroPolder nu onderdeel van Wavin

Wavin (onderdeel van Orbia) heeft MetroPolder overgenomen. Met de overname voegt Wavin specifieke expertise en oplossingen toe voor regenwater beheer in steden, met name door middel van slimme, blauwe-groene daken. De kennis en expertise van MetroPolder brengt Wavin dichter bij zijn doel om steden klimaat- en dus toekomstbestendig te maken. Om meer te lezen over deze overname, klik hier.

Steden worden drukker en het klimaat verandert. De kans op hevige neerslag, extreme hitte en langdurige droogte neemt toe en de ruimte voor maatregelen op en onder de grond is beperkt. Wavin, met MetroPolder, houdt steden leefbaar door slim watermanagement op verharde oppervlakten. Want water is de basis voor verkoeling, groei en natuur in de stad. Het bedrijf adviseert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt slimme waterbergingen in de stad.

Onze filosofie:

Regenwater is een grondstof. Geen afval.

Regenwater wordt nu vaak als afval gezien. Regen krijgen we gratis en is de bron voor alle leven. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet. Regenwater is nuttig in de stad. Het koelt, voedt planten, kan het grondwater aanvullen, kan drinkwater voor veel toepassingen vervangen. Meest directe voorbeeld: Het door MetroPolder company ontwikkelde Polderdaksysteem gebruiken voor irrigatie van de bovenliggende daktuin. Geen drinkwater nodig en een grotere biodiversiteit! Win – win.

Diensten

In planvormingsfase: Het Dakplan

Tijdens ontwerp: Advies gebouw

Daken bieden mogelijkheden voor het klimaatadatief maken van uw gemeente, regio of ontwikkelingsgebied. Veel gemeenten zien deze kansen, maar vragen zich af waar en hoe ze het beste kunnen beginnen. Het DakPlan kan op regionaal of op gebiedsontwikkelingsniveau opgesteld worden. Met een DakPlan:

 • Bepalen we waar de mogelijkheden liggen voor waterberging op daken in uw plangebied
 • Krijgt u meteen praktische handvatten om zelf en met andere partijen (particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties) aan de slag te gaan.

Voor wie? Overheden, gebiedsontwikkelaars, waterschappen

U wilt of moet water bergen op uw kavel, vanuit de bouwenvelop of duurzaamheidsbeleid/ambitie. Wij helpen u met een (winnend) ontwerp dat ook goed uitgevoerd kan worden:

 • Advies waterberging: Wij maken aantoonbaar dat u aan uw watereis of -wens
  voldoet (in VO of DO fase)
 • Engineering: we zorgen dat de waterberging op de juiste manier geborgd is in het bouw- of renovatieproces (in DO fase) 

Voor wie? Ontwikkelaars, architecten en andere bouwpartijen

Tijdens aanleg: Instelling slimme stuw

Tijdens gebruiksfase: Beheer en onderhoud

Het Polderdak wordt aangelegd door een uitvoeringspartner van het Polderdak van uw keuze. We werken samen met diverse dakhoveniers.

 • De sm^rtMILL of sm^rtDROP wordt geïnstalleerd door de dakaannemer, MetroPolder verzorgt de juiste instellingen en toegankelijkheid in AQORA
 • Indien gewenst verzorgen we een controle van het Polderdak tijdens of na de installatie

Voor wie? Aannemers, dakhoveniers

Via AQORA, ons platform voor stedelijk watermanagement, monitoren we de prestaties van uw waterbergingssysteem, geven we u inzicht, passen we scenario’s aan op basis van de data en rapporteren over uw waterprestatie:

 • Jaarlijkse onderhoudsbeurt
 • Inzicht in prestaties via AQORA en jaarlijkse rapportage
 • Beheer van data

Voor wie? Dakeigenaren, beheerders

Polderdak ®

MetroPolder company ontwikkelde het Polderdak® als oplossing voor wateroverlast in steden. We ontwikkelen nog volop door, maar nu al zijn we goedkoper dan traditionele oplossingen (grotere riolen, bergingskelders). Goedkoper en de stad wordt ook nog mooier, slimmer en groener.

Wat is het Polderdak?

Om slimme waterberging op platte daken technisch mogelijk te maken hebben we als eerste in de wereld het Polderdak concept ontwikkeld. Het Polderdak maakt van het dak een slimme waterberging. De waterberging wordt bestuurd. Op die manier is het systeem in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren of te gebruiken. Het Polderdak fungeert als basis van een groendak, daktuin, dakpark of zonnepanelen dak. Daarbij kan het water dat wordt opgeslagen worden gebruikt voor irrigatie, infiltratie of een grijswater systeem.

Hoe werkt het Polderdak®?

Het Polderdak bestaat uit een buffersysteem, slimme dakstuw en een online dashboard; AQORA. Indien nodig wordt het dak voorzien van een dijk, eventueel aangevuld met een complete waterscheidende laag. De dakstuw meet en regelt het waterniveau en de afvloeiing. Informatie over het dak en het besturingssysteem zijn via uw persoonlijke dashboard in AQORA te benaderen.

Het team achter deze innovatie zorgt dat alle daken continu in bedrijf zijn en sturen bij waar nodig. Het Polderdak is daarmee een nieuwe laag in stedelijk watermanagement.

Polderdak Regenwater Management op Daken

Perfecte basis voor elk multi-functioneel dak

Het oppervlak van het dak wordt voorzien van een bufferlaag, die ruimte biedt om het water op te slaan en tegelijk een sterke basis vormt voor de toepassing bovenop – van zonnepaneel tot dakpark, van bestrating tot kleurrijke bloemen mix.

Klik hier voor het productblad Polderdak®

Automatische retentie controle

Het Polderdak wordt bestuurd door een ‘slimme dakstuw’: een klein stuwtje regelt het waterniveau en een set sensoren zorgt dat het systeem altijd veilig functioneert.

Klik hier voor het productblad sm^rtDROP
Polderdak Regenwater Management op Daken

Dashboard met prestaties van uw dak

Echt inzicht in de prestaties van uw dak, bij kunnen sturen en kunnen verantwoorden. We meten alles dat we moeten weten om veilig (tijdelijk) water op te slaan op het dak.

Klik hier voor AQORA
Polderdak Regenwater Management op Daken

Een regionale oplossing voor wateroverlast

Samen met diverse steden en universiteiten denken we verder over hoe we van de stad een verzameling van slimme kleinschalige waterbergingen maken. Noem het een dak-waterschap. Resilio is hier een voorbeeld van.

Klik hier voor de website van Resilio

Projecten

Klik op de foto’s om de projecten te bekijken. Klik hier voor alle projecten.

Nieuws

Bekijk onze LinkedIn pagina voor het laatste nieuws over onze projecten!

Team

Joost Jacobi
Project ontwikkeling

Merle van der Kroft
Adviseur

 Matthijs Monkelbaan
Engineer

Jenno Vos
Werkvoorbereider

Friso Klapwijk
Directeur

Brian Schmitt
Project ontwikkeling

Bram Vulperhorst
Adviseur

Joris Hooftman
Beheer en IT

Wil je meebouwen aan steden die circulair met regenwater omgaan? Geloof je net als wij dat we slimmer met regenwater moeten omgaan en heb je zin om daar je tanden in te zetten? We zijn continue op zoek naar trainees en mensen met ervaring in de watersector. Ben je ondernemend, gedreven en heb je een (water-) technische achtergrond: stuur je CV naar friso[at]metropolder.com We bieden je inspirerende werkomgeving met interessante projecten in binnen- en buitenland. We staan aan het begin van een transitie in stedelijk watermanagement en MetroPolder staat hier middenin. We kijken er naar uit om kennis te maken!

Contact

Wij zijn bereikbaar op +31 88 747 3721, per mail via metropolder.info@wavin.com of via onderstaand contactformulier.

  Upload eventueel bijlagen ter toelichting.

  FAQ

  Over waterberging in de stad

  Waarom zou ik water willen bergen op eigen terrein?

  Steeds meer gemeenten stellen eisen bij nieuwbouw projecten. Amsterdam heeft in 2021 de Hemelwater Verordening in werking gesteld die eisen voor alle vergunningsplichtige bouwwerken stelt. In de bestaande bouw wordt steeds vaker gezocht naar mogelijkheden om meer water vast te houden om funderingen te beschermen, bomen te voeden en daarmee een groenere gezondere stad te maken.

  Kan een wijk zonder riool?

  Vroeger werden in woonwijken één rioolbuis geplaatst voor zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater. In Nederland is nog steeds zo’n tweederde van alle rioolstelsel gemengd. Dat betekent dat bij hevige neerslag vuil afvalwater in sloten en kanalen beland. Nieuwe woonwijken werden sinds eind jaren negentig steeds meer met gescheiden stelsel aangelegd: een buis voor huishoudelijk afvalwater en een buis voor regenwater. Dat was al een stap voorwaarts. Steeds meer komen we er echter achter dat regenwater heel nuttig is om vast te houden: het aanvullen van het grondwater in de zomer, het koelen en voeden van natuur in de wijk: regenwater is waardevol. Inmiddels is de techniek ook zo ver om een gebouw, bouwblok of wijk aan te leggen zonder hemelwaterriolering.

  Is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanleg van een eigen waterberging?

  Dit verschilt per stad en gemeente. Steeds meer waterschappen en/of gemeenten geven subsidie bij de aanleg. Ook wordt er landelijk nagedacht over een verlaging van de waterschapsbelasting wanneer u op eigen terrein alle regenwater opvangt.

  Is waterbergen op het dak wel zo slim?

  Allereerst: als regenwater direct in de bodem geïnfiltreerd kan worden en er is ruimte om een voldoende grote infiltratievoorziening te maken zodat ook een hevige bui opgevangen kan worden, dan is dat altijd het goedkoopst en simpelst. In de praktijk zijn er echter heel veel situaties waarbij ofwel er geen ruimte in de bodem is of er een hoge grondwaterstand in de winter is of heel weinig infiltratiecapaciteit, zodat het toch nodig is in of op het gebouw een oplossing te zoeken. MetroPolder zoekt altijd het beste systeemontwerp in de afweging tussen doelstellingen, eisen en kosten per m3.

  Als het ontwerp van het gebouw ook een daktuin voorziet, dan is het toepassen van waterberging als basis van de daktuin altijd een goede keuze: door een kunstmatig grondwaterpeil te creëren floreert de beplanting beter en kan een grotere variëteit op minder pakketdikte (= gewicht) gerealiseerd worden.

  Over Polderdaken

  Waar moet het dak aan voldoen voor de aanleg van een Polderdak?

  Het (tijdelijk) opslaan van regenwater op het dak vraagt ook een goed ontwerp van het dak, niet alleen de constructie, maar ook het dakbedekkingssysteem en de aansluiting (de detailering). In algemene zin wordt standaard een volledig verkleefd systeem toegepast waarbij alle lagen inclusief de isolatie volledig op elkaar hechten. Vraag altijd uw dakpartner of laat MetroPolder u nader adviseren.

  Wat is het verschil tussen blauwe daken, retentiedaken en een Polderdak?

  Er worden meerdere termen gebruikt voor waterberging op daken door elkaar gebruikt. De term blauwe daken wordt vaak gebruikt in het kader van multifunctionele daken, waarbij blauw staat voor waterberging. Retentiedaken wordt vaak als verzamelnaam gebruikt van diverse typen waterbergende daken, waarbij het Polderdak® staat voor slimme waterbergende daken. Het Polderdak® is een geregistreerde merknaam van MetroPolder.

  Wat kost een Polderdak?

  De kosten voor de aanleg van een polderdak liggen rond de 700,- per m3. De instandhouding minder dan een euro per m3.

  Kun je een Polderdak is combinatie met zonnepanelen toepassen?

  Jazeker. Het opgeslagen water zorgt voor koeling en daarmee 6% hoger rendement van de zonnepanelen.

  Nieuwsbrief

  Op de hoogte blijven van MetroPolder company? Klik hier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

  Als u zich aanmeldt, ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief. Uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief of een incidentele aankondiging.