Loading...
Backup of Home 20182020-01-06T13:29:29+01:00

Over

MetroPolder company: De polder weer de stad in

Steden worden drukker en het klimaat verandert. De kans op hevige neerslag, extreme hitte en langdurige droogte neemt toe en de ruimte voor maatregelen op en onder de grond is beperkt. MetroPolder company houdt steden leefbaar door slim watermanagement op verharde oppervlakten. Want water is de basis voor verkoeling, groei en natuur in de stad. MetroPolder company adviseert, ontwikkelt, bouwt en onderhoudt slimme waterbergingen in de stad.

Onze filosofie:

Regenwater is een grondstof. Geen afval.

Regenwater wordt nu vaak als afval gezien. Regen krijgen we gratis en is de bron voor alle leven. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet. Regenwater is nuttig in de stad. Het koelt, voedt planten, kan het grondwater aanvullen, kan drinkwater voor veel toepassingen vervangen. Meest directe voorbeeld: Het door MetroPolder company ontwikkelde Polderdaksysteem gebruiken voor irrigatie van de bovenliggende daktuin. Geen drinkwater nodig en een grotere biodiversiteit! Win – win.

Diensten

Polderdak®

Om slimme waterberging op platte daken technisch mogelijk te maken hebben we het Polderdak ontwikkeld. Het Polderdak maakt van het dak een slimme waterberging. De waterberging wordt bestuurd. Op die manier is het systeem in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren of te gebruiken. Het Polderdak fungeert als basis van een groendak, daktuin of dakpark. Daarbij kan het water dat wordt opgeslagen worden gebruikt voor irrigatie, infiltratie of een grijswater systeem. Meer weten? Klik op de button om naar de Polderdak pagina te gaan.

Polderdak

Wat leveren wij?

In planvormingsfase:
Het DakPlan. Veel gemeenten zien wel de kansen van het benutten van daken voor klimaatadaptatie, maar vragen zich af waar en hoe ze het beste kunnen beginnen. Met een DakPlan bepalen we wat de mogelijkheden zijn en krijgt de gemeente ook meteen praktische handvatten om zelf en met andere partijen (particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties) aan de slag te gaan. Het DakPlan kan ook op regionaal niveau of op gebiedsontwikkelingsniveau opgesteld worden.

Tijdens ontwerp:
U wilt een (winnend) ontwerp dat ook goed uitgevoerd kan worden? Wij maken aantoonbaar dat u aan uw water eis voldoet en we zorgen dat waterberging op de juiste manier geborgd is in het bouw- of renovatieproces.

Tijdens aanleg:
De daktuin wordt aangelegd door een door u te selecteren uitvoeringspartner van het Polderdak. We werken samen met diverse dakhoveniers Wij leveren en installeren het Polderdak op het dak in afstemming met de dakhovenier.

Tijdens gebruiksfase:
Wij houden de waterberging in stand, geven u inzicht en desgewenst rapporteren desgewenst aan het bevoegd gezag over uw waterprestatie.

Wanneer neemt u contact op?

Wanneer u als particulier of bedrijf water wilt (of moet) bergen op uw kavel, of een handige manier zoekt uw daktuin van water te voorzien. Of als u voor uw (overheids-)organisatie wilt weten hoe uw wateroverlast kan beperken en tegelijkertijd extra ruimte kan benutten. Vele vierkante meters dak liggen klaar om gebruikt te worden! Het dak is daar de aangewezen plek voor. Het Polderdak bergt water, maar blijkt vaak de aanleiding om een multifunctioneel dak te maken.

Ontwikkelaars:
Bel ons als u water op uw kavel wil of moet bergen, vanuit de bouwenvelop of duurzaamheidsbeleid/ambitie.

Gemeenten of waterschap:
Bel ons voor een analyse en advies over het slimmer en goedkoper maken van uw waterberging.

(Landschaps)architecten:
Bel ons voor de slimste basis voor daktuinen en dakparken.

Dakhoveniers:
Bel ons voor een samenwerking omtrent het Polderdak in combinatie met daktuinen- of parken.

Projecten

Klik op de foto’s om de projecten te bekijken. Klik hier voor alle projecten.

Nieuws

Team

Joost Jacobi
Project ontwikkeling

Merle van der Kroft
Adviseur

 Matthijs Monkelbaan
Engineer

Cees-Anton van den Dool
Dakgraaf

 06-41902278

Friso Klapwijk
Directeur

Brian Schmitt
Project ontwikkeling

Contact

Upload eventueel bijlagen ter toelichting.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van MetroPolder company? Klik hier om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt, ontvangt u elk kwartaal een nieuwsbrief. Uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief of een incidentele aankondiging.