Op het Polderdak Fieldlab op de faculteit van Civiele techniek beginnen de eerste groenten en kruiden te groeien. Een van de onderwerpen die onderzocht worden binnen dit CKIC project is namelijk het experimenteren met urban farming in een ondiepe laag substraat.

Daarnaast worden er hier ook andere onderzoeken gedaan naar blauw-groene daken. Het Fieldlab ligt op het dak van twee van vier collegezalen, wat een experiment onder vrijwel identieke omstandigheden oplevert. De temperatuurverschillen tussen het Polderdak en het zwarte ‘’controle’’ dak wordt gemeten. Ook worden er hydrologische experimenten gedaan om onder andere verdamping te meten. Binnenkort breidt het project uit naar Italië, waar de effecten van het Polderdak ook in andere klimaten onderzocht wordt.

Dit project is een samenwerking tussen Stowa, het Hoogheemraadschap van Delfland, Rioned, de gemeente Delft, EIT Climate-KIC en de TU Delft, VPdelta. De stuurgroep bracht op 16 mei een bezoek aan deze experimentele dakmoestuin.