Een van de eerste groene daken van Antwerpen ligt op de Hiberniaschool. Bij de aanleg 25 jaar geleden was het al een iconisch dak in de stad, maar het is tijd voor een renovatie en ook de ambities van de school zijn gegroeid. Het nieuwe dakplein moet klimaatrobuust, duurzaam en ecologisch worden aangelegd en daarmee leerlingen inspireren om deze waarden verder te verspreiden.

Een eerste schetsontwerp is opgesteld door Groep Archo. Als MetroPolder mogen we samen met de Dakdokters adviseren over de invulling van het regenwatergebruik en de beplanting op zo’n manier dat het dak klimaatrobuust functioneert. De uitdaging is om alle gewenste functies slim te combineren op de beschikbare ruimte, zodat de ruim 200 leerlingen er enthousiast gebruik van kunnen maken.

Stadslab2050 van de gemeente Antwerpen wil met dit project concrete voorbeelden creëren van klimaatrobuuste daken.