Tijdens de klimaatconferentie van het Hoogheemraadschap van Delfland in het ADO-stadion heeft MetroPolder company de partnerverklaring “Klimaatkrachtig Delfland” ondertekend. Veertig partijen slaan hiermee de handen ineen om samen te werken aan een klimaatbestendige regio.

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland vóór de regio Delfland. Er zijn al veel goede initiatieven om de regio klimaatbestendig te maken, maar dit is vaak nog onzichtbaar voor een breed publiek. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten. Het laat aansprekende projecten en initiatieven van partners zien en zet daarmee andere partijen aan om ook in beweging te komen.

Metropolder company onderschrijft het belang van deze beweging en heeft in de regio Delfland met partners al projecten gerealiseerd die  wateroverlast, hittestress en droogte verminderen. Concrete voorbeelden hiervan zijn het Polderdak van VvE ’s Gravenloo in Voorburg en het Fieldlab Polderdak van de TUDelft. Dit laatste Polderdak wordt door de Faculteit Civiele techniek  gebruikt voor verder onderzoek naar de mogelijkheden van blauw-groene daken.

In de komende jaren zal MetroPolder company zich met de partners inzetten voor het slim klimaatbestendig maken van Delfland en andere delen van Nederland.

 Foto: Wilmar Dik