Vanaf 7 november 2018 gaat Polderdak BV verder onder de naam MetroPolder company. De nieuwe naam past beter bij de (internationale) ambities en groei van het bedrijf. MetroPolder company maakt steden leefbaarder door het toepassen van slim watermanagement

Regenwater is een grondstof, geen afval.

Het bedrijf ziet regenwater als een grondstof. Door regenwater direct in het riool te laten afvloeien raakt de riolering overbelast, lopen straten onder en wordt regenwater verspild. “Regen krijgen we gratis en is de bron voor alle leven. Door het in een buis af te voeren, maken we het tot afval. Dat klopt niet” aldus Friso Klapwijk, oprichter van MetroPolder company. Bovendien worden steden drukker en verandert het klimaat, waardoor de kans op wateroverlast, hittestress en droogte toeneemt. Dit betekent dat steden meer regenwater vast moeten houden voor droge periodes. Bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor waterberging laat MetroPolder company zich inspireren door de Nederlandse polder, waarin al eeuwenlang water vastgehouden en slim verdeeld wordt.

Van Polderdak® tot advies 

Het in 2016 opgerichte bedrijf ontwikkelde het Polderdak®, de eerste automatisch gestuurde waterberging voor daken in Europa. Met het Polderdak® kunnen hoosbuien vastgehouden en nuttig gebruikt worden voor het beperken van droogte en hittestress. Inmiddels zijn er 11 Polderdaken in Nederland aangelegd en voor 2019 zijn er Polderdaken gepland in Nederland, Amerika en Italië. MetroPolder company blijft het Polderdak® in samenwerking met de TUDelft verder ontwikkelen. Daarnaast adviseert Metropolder company bedrijven, organisaties en overheden over het benutten van ongebruikte verharde oppervlakten voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het toevoegen van waarde in de stad. Resultaten van dit advies worden vastgelegd in haalbaarheidsstudies en (gemeentelijke) DakPlannen.

MetroPolder company

De naam MetroPolder benadrukt het belang van slim waterbeheer (de Polder) op de plaatsen waar de druk het grootste is (Metropool). MetroPolder company werkt vanuit Rotterdam met een team van engineers en watermanagers en werkt samen met overheden, ontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, dakdekkers en hoveniers om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en toe te passen.

Meer informatie:

https://youtu.be/Xqo41SPwm2Y