Polderdak®

MetroPolder company ontwikkelde het Polderdak® als oplossing voor wateroverlast in steden. We ontwikkelen nog volop door, maar nu al zijn we minimaal 40% goedkoper dan traditionele oplossingen (grotere riolen, bergingskelders). Goedkoper en de stad wordt ook nog mooier, slimmer en groener.

Wat is het Polderdak?

Om slimme waterberging op platte daken technisch mogelijk te maken hebben we als eerste in de wereld het Polderdak concept ontwikkeld. Het Polderdak maakt van het dak een slimme waterberging. De waterberging wordt bestuurd. Op die manier is het systeem in staat om alle regen die op het dak valt op te slaan en op een rustig moment af te voeren of te gebruiken. Het Polderdak fungeert als basis van een groendak, daktuin, dakpark of zonnepanelen dak. Daarbij kan het water dat wordt opgeslagen worden gebruikt voor irrigatie, infiltratie of een grijswater systeem.

Hoe werkt het Polderdak®?

Het Polderdak bestaat uit een buffersysteem, slimme dakstuw en een online dashboard. Indien nodig wordt het dak voorzien van een dijk, eventueel aangevuld met een complete waterscheidende laag. De dakstuw meet en regelt het waterniveau en de afvloeiing. Informatie over het dak en het besturingssysteem zijn via uw persoonlijke dashboard te benaderen.

Het team achter deze innovatie zorgt dat alle daken continu in bedrijf zijn en sturen bij waar nodig. Het Polderdak is daarmee een nieuwe laag in stedelijk watermanagement.

Polderdak Regenwater Management op Daken

De perfecte basis voor iedere daktuin

Het oppervlak van het dak wordt voorzien van een bufferlaag, die ruimte biedt om het water op te slaan en tegelijk een stevige basis vormt voor de toepassing bovenop – van zonnepaneel tot dakpark, van bestrating tot kleurrijke bloemen mix.

Automatische retentie controle

Het Polderdak wordt bestuurd door een ‘slimme dakstuw’: een klein stuwtje regelt het waterniveau en een set sensoren zorgt dat het systeem altijd veilig functioneert.

Polderdak Regenwater Management op Daken

Online dashboard met de prestaties van uw dak

Echt inzicht in de prestaties van uw dak, bij kunnen sturen en kunnen verantwoorden. We meten alles dat we moeten weten om veilig (tijdelijk) water op te slaan op het dak.

Polderdak Regenwater Management op Daken

Een regionale oplossing voor wateroverlast

Samen met diverse steden en universiteiten denken we verder over hoe we van de stad een verzameling van slimme kleinschalige waterbergingen maken. Noem het een dak-waterschap. RESILIO is hier een voorbeeld van.

Download Productblad
Het Polderdak is ontwikkeld in samenwerking met: